google-site-verification: googlede08f20e65e47a31.html

เทปพันกิ่ง การ์เด้นมอลล์ รับจัดสวน

สแลน (Sun Shade Net) ตาข่ายกรองแสง ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ใช้นาน เหนียว คงทน เหมาะกับการใช้งานต่างๆ ทั้งในงานก่อสร้าง งานโรงเรือน และงานเกษตรกรรมต่างๆ รวมถึงให้ความร่มรื่นแก่สถานที่ ที่ต้องการให้แสง UV ตกกระทบน้อยที่สุด

Visitors: 57,185