google-site-verification: googlede08f20e65e47a31.html

ท่อส่งปิโตรเลียมไทย THAPP LINE

โครงการปรับภูมิทัศน์ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

ZONE 1
ZONE 2

ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5

มารู้จัก บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2534 ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการขนส่งน้ำมัน และลดปัญหาการจราจร ที่เกิดจากการขนส่งน้ำมัน


ด้วยปณิธาณมุ่งเน้นบริการขนส่งน้ำมันที่รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้มลพิษ บริษัท แทปไลน์ จึงพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ โดยการจ่ายน้ำมันให้เป็นระบบที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุด ปัจจุบัน แทปไลน์ ให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ 3 เส้นทางหลัก คือ
     -
ท่อ ส่งน้ำมันศรีราชา – สระบุรี มีความยาว 255 กิโลเมตร ออกแบบให้มีกำลังการขนส่งสูงสุด 26,000 ล้านลิตรต่อปี มีเส้นทาง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งน้ำมันต้นทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะรับน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยส์ คลังน้ำมัน ปตท. และคลังน้ำมันของบริษัท ชลบุรีเทอร์มินัล จำกัด เพื่อลำเลียงไปยังคลังปลายทางที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีท่อแยกไปที่คลังน้ำมันอากาศยานดอนเมือง
     - ท่อ ส่งน้ำมันมาบตาพุด – ศรีราชา แทปไลน์ ได้ขยายระบบท่อส่งจากศรีราชาไปเชื่อมต่อยังโรงกลั่นน้ำมันพีทีที โกลบอล เคมีคอล และโรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียม ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีความยาวท่อ 67 กิโลเมตร ออกแบบให้มีกำลังการขนส่งสูงสุด 10,600 ล้านลิตรต่อปี
     - ท่อส่ง น้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ แทปไลน์ ได้ขยายระบบท่อส่งจากคลังน้ำมันลำลูกกา ไปยังคลังน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 38 กิโลเมตร โดยมีขีดความสามารถจัดส่งน้ำมันอากาศยานให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับผู้โดยสารได้ 100 ล้านคนต่อปี

แทปไลน์ มีคลังน้ำมันสองแห่งที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งสำรองและเป็นศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันไปยังปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพราะเราคิดว่า บ้าน คือ วิมานของเรา
เพราะเราต้องการ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน
เพราะเราให้ท่าน สร้างสรรค์ฝัน สวรรค์บนดิน ของท่านให้เป็นจริง

.. จัดสวนสวย เรียกใช้เรา การ์เด้นมอลล์

Visitors: 55,394