google-site-verification: googlede08f20e65e47a31.html

รับจัดสวน ปรับภูมิทัศน์ 092-8579701

ประวัติการจัดสวน (History of Landscaping) การจัดสวน ถือว่าเป็นอารยธรรมที่เจริญรุงเรืองมาก่อน ในแต่ละราชอาณาจักร ได้ถูกพัฒนารวบรวมเป็นหมวดหมู่จนถึงปัจจุบัน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในอารยธรรม ทั้งจารีตประเพณี วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา จากเกษตรกรรม เลยไปจนถึงวิศวกรรม นำไปสู่ Lanscape Technology สร้างสรรค์ฝัน สวรรค์บนดิน

จักรวรรดิอียิปต์โบราณ หรือ ดินแดนไอยคุปต์ เป็น อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อน 3150 BC ชาติแรกที่พัฒนาทางด้านการจัดสวน แต่เป็นการจัดสวนแบบปิด ที่มีรั้วล้อมกั้นรอบ ปลูกต้นปาล์มให้ร่มเงา ปลูกไม้เลื้อยให้ร่มรื่น การจัดสวนของอียิปต์ มีแต่เฉพาะในพระราชวัง บ้านข้าราชการ และสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้น

จักรวรรดิเปอร์เซีย การจัดสวนพัฒนามาจากสวนอียิปต์โบราณ โดยเลียนแบบรูปร่างของเพชรพลอยเป็นรูปแบบเรขาคณิต อาทิเช่น การจัดสวนแบบมีคลองอยู่ตรงกลางเป็นรูปกากบาท มีต้นไม้ล้อมกั้นรอบ และเป็นการจัดสวน ที่มีชื่อเสียงถูกกล่าวขานว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก คือ The Hanging Garden of Babylon

จักรวรรดิกรีก สมัยโบราณ มีพื้นที่ครอบคลุมอาณาบริเวณในยุโรป แผ่มาถึงเอเชียกลาง โดยส่วนใหญ่การจัดสวน เป็น แบบสวนผลไม้ แบบสวนครัว ได้รับอิทธิพลมาจากการจัดสวนของจักรวรรดิอียิปต์โบราณ และการจัดสวนจักรวรรดิเปอร์เซีย แต่นิยมทำเป็นสวนเล็กหลังบ้าน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนพูดคุยกับญาติสนิทมิตรสหาย

จักรวรรดิโรมัน ที่เมืองไทยรู้จักกันดี การจัดสวนใช้เสา ฐานหลักยึดเป็นจุดศูนย์กลาง สวนโดยส่วนมากเป็นบ่อน้ำ สระน้ำ แอ่งน้ำให้ร่มเย็นในพื้นที่ และ Green House ได้สร้างขึ้นมาในสมัยนี้ ซึ่งทำด้วยกระจกโปร่งแสง เพื่อปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น ดูเด่นเป็นสง่า ทั้งมีการตกแต่งต้นไม้ (Plant Sculpture) ให้เป็น รูปปิรามิด รูปสี่เหลี่ยม..

เพราะเราคิดว่า บ้าน คือ วิมานของเรา
เพราะเราต้องการ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน
เพราะเราให้ท่าน สร้างสรรค์ฝัน สวรรค์บนดิน ของท่านให้เป็นจริง

.. จัดสวนสวย เรียกใช้เรา การ์เด้นมอลล์

Visitors: 57,185