google-site-verification: googlede08f20e65e47a31.html

รับจัดสวนไม้มงคล 092-8579701

รับจัดสวน จักหาปลูกต้นไม้เสริมมงคล เพื่อให้เกิดความร่มรื่น รุ่งเรือง อยู่เย็น เป็นสุข ตามความเชื่อแต่โบราณ
     1. ต้นมะยม เชื่อกันว่า จะทำให้ผู้คนนิยมชมชอบ มีชื่อเสียง ไม่มีคนคิดร้ายเป็นศัตรูนั่นเอง ปลูกต้นมะยมไว้ ทางทิศตะวันตก จะช่วยป้องกันภูตผีปีศาจ
     2. ต้นมะม่วง เชื่อกันว่า ปลูกต้นมะม่วงไว้ ทางทิศใต้ของบ้านแล้ว จะทำให้ผู้อาศัยในบ้านร่ำรวย ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใดมา รังแกรังควาน ใส่ความให้ร้าย
     3. ต้นขนุน เชื่อกันว่า จะทำให้ผู้อาศัยได้รับการสนับสนุน อุปการะ อุดหนุน จุนเจือให้ความช่วยเหลือ คนสรรเสริญ เลือกปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ดีที่สุด
     4. ต้นมะขาม เชื่อกันว่า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชม น่าเกรงขาม ป้องกันภูต ผี ปีศาจ ซวยซ้ำซวยซ้อน ผีซ้ำด้ำพลอย ปลูกไว้ทางทิศตะวันตก
     5. ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) เชื่อกันว่า ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน จะทำให้ผู้อาศัย มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ นอกจากนี้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
     6. ต้นกล้วย เชื่อกันว่า ปลูกต้นกล้วยไว้ ทางทิศตะวันออกของบ้าน จะทำให้การทำงาน ราบรื่น คิดสิ่งใด ได้สิ่งนั้นทำสิ่งใดก็ง่าย เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
     7. ต้นไผ่ เชื่อกันว่า จะทำให้ผู้อาศัยเป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจ มีสติ ปัญญา เอื้ออารี กตัญญู รู้คุณ เป็นผู้ให้ ปลูกไผ่สีสุก คือ ความสำเร็จ ความร่ำรวย ความสุข
     8. ต้นวาสนา เชื่อกันว่า จะทำให้มีความสุข สมหวัง ปรารถนาสิ่งใดสมดังใจ ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคารโดยผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุด
     9. ต้นแก้ว เชื่อกันว่า ปลูกไว้ริมรั้วขบ้าน จะทำให้ผู้อาศัยมีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้ว มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ ปลูกไว้ทางทิศตะวันออก และให้ปลูกในวันพุธ
     10. ต้นเข็ม เชื่อกันว่า จะทำให้ผู้อาศัยในบ้านมีความฉลาดหลักแหลม มีปฏิภาณไหวพริบเอาตัวรอดได้ด้วย เลือกปลูกทางทิศตะวันออก และปลูกในวันพุธ
     11. ต้นกระดังงา เชื่อกันว่า หากต้องการให้วงศ์ตระกูล มีชื่อเสียง หอมหวลเหมือนกับกลิ่นหอมดอกกระดังงา ปลูกในวันพุธ ไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน
     12. ต้นโป๊ยเซียน เชื่อกันว่า ต้นไม้แห่งโชคลาภนี้ ให้ผู้ที่มีอายุ ญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาปลูกให้ไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศมงคล
     13. ต้นโกสน เชื่อกันว่า จะทำให้ครอบครัว มีแต่ความสงบสุข ปราศจากความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งใด ปลูกในวันอังคาร ทางทิศตะวันออกของบ้าน
     14. ต้นโมก พุดพิชญา หรือ พุทธรักษา เชื่อกันว่า จำทำให้หลุดพ้นความทุกข์ทั้งปวง สุขกายสบายใจ ให้ปลูกในวันเสาร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
     15. ต้นบานไม่รู้โรย เชื่อกันว่า จะทำให้ผู้อาศัยในบ้านมีความขยัน ความอดทน ความยั่งยืน ความมั่นคง ปราศจากความโรยรา เป็นต้นไม้จำเป็นที่ต้องปลูกไว้

และนี่ก็เป็นต้นไม้เสริมมงคลที่ควรปลูกในบ้าน ทีต่อเชื่อกันมานาน..

เพราะเราคิดว่า บ้าน คือ วิมานของเรา
เพราะเราต้องการ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน
เพราะเราให้ท่าน สร้างสรรค์ฝัน สวรรค์บนดิน ของท่านให้เป็นจริง

.. จัดสวนสวย เรียกใช้เรา การ์เด้นมอลล์
Line ID. gardenmall

 

Visitors: 57,185